آموزش الکترونیکی علمی-کاربردی صنعت آب و برق
  
 آموزش مجازی در صنعت آب و برق
 
آرشیو
موضوع بندی
 
جمعه 19 مرداد‌ماه سال 1386
پایان نامه های کارشناسی ارشد موسسه: ح - صنایع

ح - صنایع ۹۶

پژوهشگر

موضوع

دانشگاه

سال

استاد راهنما و مشاور

پناهی درچه - ابراهیم طراحی سیکلهای آب وبخار نیروگاه از روش اکسرژی امیر کبیر 1376 دکتر مجید صفار اول
حجت - ابراهیم سیستم اطلاعات دانشجویی سازمان سازندگی صنعتی شریف 1373 دکتر خالصی زاده
نمازی - ابراهیم مدیریت طرحهای عمرانی تولید و انتقال برق صنعتی شریف 1368 اردوان آصف وزیری
الیکایی - ابو الفضل بررسی سیستم شرکت تعمیرات نیرو صنعتی شریف 1373 دکتر قاسمی
شیبانی - ابوالحسن ارزیابی اقتصادی ایمنی وبهداشت کار در نیروگاهها صنعتی شریف 1371 دکتر هاشم محلوجی

با حجب خشنودی - احد

طراحی هیدرولیکی آبیاری قطره ای دانشگاه تبریز 137۳ دکتر علی اصغر موحد دانش - حسن زاده - میر نیا
عبدی - احسان الله مدیریت کیفیت در آب وفاضلاب کشور صنعتی شریف - دکتر کیانفر
حاجی اربابی - احمد بررسی خط تولید کنتور آب شرب در کارخانه آبفر صنعتی شریف 1371 دکتر مصطفوی
شادرام - احمد سیستم مدیریت کیفیت در شرکت تدبیر نیرو صنعتی شریف 137۹ دکتر فریدون کیانفر
شکوری راد - احمد ایجاد وگردش صنعت برق صنعتی شریف - دکتر فرهاد قاسمی طاری
علی بیگ - احمد بررسی اقتصادی عملکرد شرکتهای پیمانکاری وزارت نیرو صنعتی شریف - دکتر مصطفوی
دهقان - اسفندیار بررسی سیستم اطفاء حریق نیروگاه های گازی وزارت کار 1372 مهندس پرویز رزمیان فر
قراگزلیان - اسماعیل طراحی نظام اطلاعات آماری در توانیر صنعتی شریف 1376 دکتر محلوجی
آقایی راد - امیر حسین بهگزینی وبهره برداری بهینه در ایستگاه پمپاژ فردوسی مشهد 1372 دکتر عباس افشار - دکتر رضا کاخی
اصغری - ایمان بررسی سیستم مالی شرکت توزیع برق مازندران علوم فنون مازندران 137۵ دکتر اثنی عشری
کسری - بهروز مدیریت بحران در توزیع انرژی الکتریکی صنعتی شریف 1379 هاشم محلوجی
روزخش - بهزاد کاربرد GIS در سیستم هشدار دهنده سیل دانشگاه تهران 1375 دکتر مهدی میراب زاده - دکتر علی خلیلی

مدقالچی - بهمن

بهینه سازی سیستم اخذ آب بهاء در آبفا آذربایجان شرق صنعتی شریف - دکتر خالصی زاده
کردانی - بیژن طرح رشد وارتقاء هیات علمی مراکز آموزشی وزارت نیرو وزارت نیرو 1375 دکتر خالصی زاده
پور نقی - پرویز موانع وعوامل رشد برق در آذربایجان صنعتی شریف 1374 دکتر اشراق
ظفری - جمال معیارهای فنی اقتصادی در انتخاب نوع نیروگاه حرارتی صنعتی شریف 1374 دکتر رسول حجی
طالبی - جمشید اثرات مدیریت ارتباطات در بهره وری توزیع برق گیلان صنعتی شریف - دکتر محلوجی
احمدی - جهانگیر برنامه ریزی وکنترل پروژه ومطالعه پست موقت علی آباد علوم فنون مازندران 1378 دکتر مهرداد مدهوشی
مرزبان راد - جواد تحلیل سینماتیکی مکانیزمهای فضایی صنعتی شریف 1373 دکتر حسن ظهور
پور کاشانی تهرانی - حسن مدیریت بحران در تولید، انتقال و توزیع انرژی صنعتی شریف 1379 دکتر اشراق
محرابلی - حسن طراحی سیستم اطلاعات تله مترینگ جدید آبرسانی تهران صنعتی شریف 1374 دکتر عبدالحمید اشراق نیا
عدن ور - حسین برنامه ریزی استفاده از منابع آب وخاک مغان صنعتی شریف 1373 دکتر کیانفر

لوایی - حسین

طراحی سیستم های عملیاتی توزیع برق تهران صنعتی شریف 1380 دکتر فریدون کیانفر
مدرس - حسین دو شبکه ای کردن شبکه توزیع آب شهری صنعتی شریف 1378 دکتر فرهاد کیانفر
میر شکاری - حمید رضا طراحی ساختار تشکیلات کارگری برق منطقه سیستان صنعتی شریف 1371 محمد هادی چمران
حسین زاده آزاد - رحیم بررسی اقتصادی در سرمایه گذاری آبهای معدنی سرعین صنعتی شریف 1378 دکتر اشراق جهرمی
کنعانی - رضا بررسی دگرگونی سیستم سنتی آبیاری اراضی سد علویان دانشگاه تبریز 1375 دکتر علی اصغر موحد دانش - دکتر رسول محمد رضایی
خادم - رمضانعلی طراحی ترمو دینامیکی توربین بخار امیر کبیر 1376 دکتر نادر منتظرین
اثنی عشری - زکریا بررسی ساختار تشکیلاتی برق گیلان صنعتی شریف - دکتر مصطفوی
علیمیرزا - سهراب توسعه سیستم برق براساس نیروگاه های موجود فنی تهران 1373 دکتر حسین شکوهمند

توانا - سیامک

شبیه سازی عددی جریان ما فوق صوت تقارن محوری صنعتی اصفهان 1374 دکتر ابراهیم شیرانی
محمدی حسینی - سیامک روشهای سنجش و بهره وری در معاونت برق غرب صنعتی شریف 1380 دکتر رسول حجی
هاشمیان - سید احمد بهینه سازی شیار وشکل هندسی زیر دریچه ها امیر کبیر 1376 دکتر حسن رحیم زاده
بدر آسا - سید حسین کنترل پروژه صنعتی شریف 1374 دکتر رسول حجی
حسینی - سید حسین استفاده از انرژی بادجهت پمپاژ آب از چاه صنعتی شریف 1375 دکتر محمد رضا صفائیه
پور مرشد - سید سعید طرحی ساختار سازمانی برق نکاء علوم فنون مازندران 1377 دکتر کاوه محمد سیروس
رباطی - سید محمد بهره برداری بدون اپراتور از پستهای استان کرمان صنعتی شریف 1378 -

صدر السادات زاده- سید محمد

تدوین نظام تاسیسات نیروگاه شهید رجایی صنعتی شریف 1373 دکتر مصطفوی
هاشمی - سید محمد نظام اطلاعاتی صنعت برق صنعتی شریف 1372 دکتر خالصی زاده
آبدار اصفهانی - سید محمد علی سیستم اطلاعات در آمد مالی آب منطقه ای اصفهان صنعتی شریف 1374 دکتر حجی
خاندوزی - سید مرتضی سیستم بهینه سازی شبکه توزیع برق منطقه مازندران علوم فنون مازندران - دکتر جوادروحی - دکتر حسن آبروش
بلو هری - سید هادی ارزیابی بهره وری آب منطقه ای آذر بایجان شرقی صنعتی شریف 1378 دکتر محمد هادی چمران
محمودی - سیروس برنامه ریزی وکنترل انشعاب فاضلاب جنوب تهران صنعتی شریف 1376 دکتر قاسمی
شهریاری - شهرام برآورد هزینه خاموشی مشترکین برق کرمان صنعتی شریف 1378 دکتر محمد مدرس
حمیدی - صادق ارزشیابی مدیران صنعتی شریف - مهندس چمران

حاج حریری - عباس

طراحی تصفیه خانه شماره یک شهر تهران صنعتی شریف 1375 دکتر فریدون کیانفر
امینی - عباسعلی طراحی ساختار تشکیلاتی آب منطقه ای اصفهان صنعتی شریف 1373 مهدس محمد هادی چمران
عبد الاهی - عبد الاحد بررسی کنترل کیفیت در توزیع برق زنجان صنعتی شریف 1374 دکتر اشراق
تاج الدینی - عبد الرسول برنامه ریزی قدرت وانرژی برای 20 سال آینده کرمان صنعتی شریف - دکتر نیاکی
حسینی فر - عبد الرضا طراحی وروش آبگیری از رودخانه های فصلی صنعتی شریف 1370 دکتر منوچهر راد
کرد - عبد الرضا شیوه مشارکت مردمی در بهره برداری آبیاری دز صنعتی شریف 1375 محمد هادی چمران
رضایی - علی بررسی ارتباط صنعت برق با دانشگاه صنعتی شریف 1373 دکتر رسول حجی
کلباسی - علی طبقه بندی مشاغل کارخانه لوله قائم اصفهان صنعتی شریف 1375 دکتر محمد رضا صفائیه
دودمان تیپی - علیرضا طراحی وساخت رباط حرکتی مجتمع غرب 1381 -
سرابی - علیرضا سیتم محاسبه شده قیمت تمام شده نیروگاه ایرانشهر صنعتی شریف 1376 دکتر محمد رضا صفائیه

محرمی - غفور

بررسی اقتصادی آبهای معدنی مشکین شهر صنعتی شریف 1378 دکتر نیاکی
عبدی - غلام حسن بررسی علل سوختن ترانسفورماتور علوم فنون مازندران 1373 کمیته برق مازندران
رضائی - غلامحسن ارزیابی وافزایش قابلیت اطمینان در سیستم مهندسی علوم فنون مازندران 1375 سید محمد تقی فاطمی قمی
میر - غلامحسین شناسایی رسهای متورم شده فنی تهران 1373 دکتر احمدی

فایضی آذری - فریبا

بررسی و کاهش آب به حساب نیامده صنعتی شریف 1377 هاشم محلوجی
حداد - قاسم برنامه ریزی نیروی انسانی در برق مازندران علوم فنون مازندران 1374 دکتر محمد غلامی عزیزی - دکتر ابوالقاسم اثنی عشری
محمدی اقدم - کاظم محاسبه قیمت تمام شده یک متر مکعب آب  در مرند صنعتی شریف 1377 دکتر محمد مدرس
روشن میلانی - کریم بررسی روش فنی کاهش هزینه برق آذر بایجان شرقی صنعتی شریف 1377 دکتر صفائیه
تازه دل - کورش بررسی امواج الاستیک پلاستیک در میله ها صنعتی اصفهان 1373 دکتر محمود همامی
سدیفی - مجید شبیه سازی دیگ بخار نیروگاه شهید رجایی صنعتی شریف 1375 دکتر بیژن فرهانیه
سعادتمند - مجید برنامه ریری و زمان بندی فعالیت در شبکه توزیع برق امیر کبیر 1378 دکتر حمید داودپور
کاسبی - محسن نحوه مدیریت برق روستایی در آذربایجان شرقی صنعتی شریف 1379 دکتر رسول حجی

احمدی یزدی - محمد

طراحی سیستم برق منطقه ای تهران صنعتی شریف 1373 -
خارستانی - محمد طراحی سیستم کیفیت در بخش تحقیقات دانشکده آب وبرق صنعتی شریف 1378 هاشم محلوجی
کیافر - محمد مدیریت منابع آب در آذربایجان شرقی و اردبیل صنعتی شریف 1378 دکتر نیاکی
مرتجی - محمد کاربرد مدل تصمیم گیری در مدیریت نیروگاه اصفهان صنعتی شریف 1373 دکتر محمد مدرس - مهندس هادی چمران
ممتازپور - محمد کوتاه کردن افت تیوب نیروگاه آبی صنعتی شریف 1372 دکتر منتظرین - دکتر رحیم زاده - دکتر مجید عباسپور
شاه نوسی - محمد باقر بهره وری شرکتهای توزیع و رهنمودها جهت افزایش آن صنعتی شریف 1377 دکتر اشراق جهرمی
عباسی - محمد جواد منابع انسانی نیروگاه حرارتی توس صنعتی شریف 1371 مهندس چمران
دزیانی - محمد حسین برنامه ریزی در شبکه آب فومنات صنعتی شریف 1373 دکتر محمد مدرس
طالب بیدختی - محمد حسین برنامه ریزی استراتژیک شرکت صنعتی مهر آباد صنعتی شریف 1374 دکتر علینقی مشایخی
خوشخو - محمد رضا بررسی وضعیت تکنولوژی و تعیین جایگاه آن در برق ایران صنعتی شریف - دکتر مصطفوی

خوشخو - محمد رضا

بررسی وضعیت تکنولوژی برق ایران صنعتی شریف - دکتر مصطفی مصطفوی
سعیدی نژاد - محمد رضا بهینه سازی سیستم کامپیوتری برق منطقه فارس صنعتی شریف 1372 سید موسی خالصی زاده
مرتضی پور - محمد رضا بررسی راندمان آبشویی اراضی دشت تبریز دانشگاه تبریز 1375 دکتر آذر آبادی - دکتر مجللی
ریاضی - محمد علی مدیریت احداث نیروگاه صنعتی شریف 1370 دکتر قاسمی
فیاض - محمد علی بررسی تاثیر رسوب رودخانه سفید رود گیلان دانشگاه تبریز 1376 دکتر یوسف حسن زاده - علی اصغر موحد دانش
معلمی - محمد علی مکان یابی نیروگاههای حرارتی در یک منطقه امیر کبیر 1377 دکتر سرفراز
چمران - محمد هادی اصول مدیریت صنعتی شریف - -
تقی پور - محمودعلی سیستم اطلاعات مدیریت در برق صنعتی توزیع برق صنعتی شریف 1376 دکتر موسی خالصی زاده
سید منیر - مرتضی کنترل پروژه احداث شبکه های توزیع نیروی برق صنعتی شریف 1379 دکتر قاسمی طاری
سلطانی - مسعود احمد سیستم قیمت تمام شده کامپیوتر شرکت توانیر صنعتی شریف 1373 دکتر مصطفوی

باقری - منوچهر

حل عددی جریان مغشوش در کانال باز صنعتی اصفهان 1374 -
مردی - مهدی طراحی نیروگاه آبی کوچک صنعتی شریف 1371 دکتر مجید عباس پور
تقوی نظام آباد - نریمان نظام اطلاعات مدیریت  شرکتهای برق منطقه ای صنعتی شریف 1377 دکتر عبدالحمید اشراق جهرمی
اکبرزاده پاشا - نصرت مدیریت برنامه ریزی و توسعه انسانی علوم فنون مازندران 1374 -


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 609022


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها