آموزش الکترونیکی علمی-کاربردی صنعت آب و برق
  
 آموزش مجازی در صنعت آب و برق
 
آرشیو
موضوع بندی
 
پنج‌شنبه 18 مرداد‌ماه سال 1386
پایان نامه های کارشناسی ارشد موسسه: ه - آبهای زیرزمینی

ه - آبهای زیرزمینی ۲۶

پژوهشگر

موضوع

دانشگاه

سال

استاد راهنما و مشاور

خورسندی آقایی - احمد تطبیق اطلاعات ژئو فیزیک سطحی با چاه پیمایی (مشهد-) کشاورزی تهران 1367 مهندس موسوی - دکتر نژاد هاشمی
رحمتی - احمد کنترل پذیری شبکه دشت شهر مشهد کشاورزی تهران 1367 مهندس موسوی - دکتر نژاد هاشمی
عنایتی نیا - ایرج اطلاعات ژئوفیزیک و هیدرولوژی دشت شهر کرد کشاورزی تهران 1367 مهندس عیسی هنرمند - دکتر نژاد هاشمی
عزیزی - جبار بررسی هیدرولوژیکی هیدروشیمیایی چشمه آهکی طاق بستان خواجه نصیر 1371 دکتر زمردی
تقاعدی - حسین بررسی ارتباط هیدرولیکی بین بلوک دردشت گلپایگان خواجه نصیر 1373 دکتر آغاسی - دکتر کاوه زمردی

خواجه پور خویی - خلیل

تاثیر تغذیه مصنوعی بر آب زیرزمینی دشت قزوین کشاورزی تهران 1367 مهندس عطارزاده - دکتر میراب زاده
فیض آقایی - خلیل بررسی هیدرولوژیکی دشت ایوانکی کشاورزی تهران 1373 مهندس عیسی هنرمند - دکتر نژاد هاشمی
نبوی - خلیل اله بررسی کیفی آبهای زیرزمینی دشت گرمسار خواجه نصیر 1372 دکتر آغاسی
محضری - صمد بررسی خطوط کلی زمین شناسی خواجه نصیر 1372 دکتر آغاسی
باشقره - عبد احد ارزیابی پتانسیل از آبهای زیرزمینی دشت مهران تربیت مدرس 1377 دکتر فرج زاده اصل - دکتر عباس علیمحمدی سراب
بیات - علی روش جهت افزایش بهره وری چاهها کشاورزی تهران 1367 دکتر ناجی - دکتر میراب زاده
جباری قره باغ - علی بررسی وضعیت آب زیرزمینی دشت خوی خواجه نصیر 1372 دکتر زمردی - دکتر آغاسی
نیکدل - عنایت اله مطالعه آب زیر حوضه ماهان کرمان کشاورزی تهران 1367 دکتر خیابانی - دکتر میرابزاده
ابراهیمی ساعتی - مجید تحلیل آماری ناپیوستگی ها در سازندهای سخت آهکی ساوه خواجه نصیر 1372 دکتر آغاسی
اجل لوئیان - محمد بهره برداری چاههای فلمن کشاورزی تهران 1367 دکتر سیدی - دکتر نژاد هاشمی
افزون خیادی - محمد بررسی فاز آب شور و شیرین غرب تبریز کشاورزی تهران 1373 مهندس عطارزاده - دکتر نژاد هاشمی
علی داره - محمد بررسی وضعیت آبهای زیر زمینی دشت تبریز کشاورزی تهران 1367 دکتر نژاد هاشمی - دکتر نژاد هاشمی

کار همت - محمد

بررسی هیدرولوژیکی سد 15 خرداد کشاورزی تهران 137۳ مهندس رشیدی - دکتر نژاد هاشمی
گل ریکی - محمد بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت خاش کشاورزی تهران 1373 دکترنژاد هاشمی - مهندس مهرسا
فروتن - محمد کاظم بررسی استفاده مجدد از آبهای خروجی دشت ورامین کشاورزی تهران 1373 مهندس عیسی هنرمند - دکتر نژاد هاشمی
فتوت - مسعود گزارش آبهای زیرزمینی در دشت مرکزی کنگاور خواجه نصیر 1371 دکتر زمردی - مهندس بهادری
کرد رستمی - مصطفی تهاجم و پیشروی آب شور دریا در آبخوان ساحلی دشت ساری خواجه نصیر 1372 دکتر آغاسی - دکتر زمردی
برزگر ریحانی - منصور بررسی پتانسیل آب آهکهای نهاوند کشاورزی تهران 1373 دکتر نژاد هاشمی - مهندس عطارزاده
کاظمی - هاشم بررسی مغزه های حاصل از سازندهای کربناته جهرم خواجه نصیر 1373 دکتر آغاسی
صمدی - ابراهیم بررسی هیدروژئولوژی دشت چالوس - تنکابن کشاورزی تهران 1367 عیسی هنرمند ابراهیمی - مهدی میراب زاده
قبادی - علی اکبر علل زه دار شدن بیستون در باختران کشاورزی تهران 1367 جواد گوهری - مهدی میراب زاده


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 609022


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها